16oz.
Oreo Milkshake
£4.00
£4.00
Jammy Dodger Milkshake
£4.00
£4.00
Aero Mint Milkshake
£4.00
£4.00
Ferrero Rocher Milkshake
£4.00
£4.00
Maltesers Milkshake
£4.00
£4.00
Snickers Milkshake
£4.00
£4.00